Data: 3.11.2021 r.

Kwota: 154.325.260,04 PLN

O projekcie:

PN.: „Powierzenie zadań z zakresu zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z realizacji „Strategii wyjścia z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013  na rzecz Województwa Lubelskiego w celu realizacji działań związanych z rozwojem województwa lubelskiego”.

Umowa zawarta w Lublinie w dniu 3 listopada 2021 roku pomiędzy Województwem Lubelskim, a Lubelskim Regionalnym Funduszem Rozwoju Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Województwo Lubelskie powierzyło Lubelskiemu Regionalnemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. realizację zadania własnego polegającego, na świadczeniu zadań publicznych w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, poprzez udostępnianie Ostatecznym Odbiorcom wsparcia w formie zwrotnych instrumentów finansowych których źródłem finansowania są środki zwracane z instrumentów inżynierii finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego z perspektywy 2007–2013 w formie realizacji strategii wyjścia.

Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

  • Zarządzanie wkładami zwróconymi z instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,
  • Zarządzanie środkami finansowymi, oraz ich efektywne angażowanie w obszarze wsparcia rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • Czasowe powierzenie przez Województwo Lubelskie środków finansowych Lubelskiemu Regionalnemu Funduszowi Rozwoju na realizację zadania objętego niniejszą Umową tj. zarządzania środkami powierzonymi,
  • Tworzenie organizacyjnych i finansowych warunków sprzyjających rozwojowi i pobudzaniu aktywności gospodarczej oraz podnoszeniu poziomu konkurencyjności i innowacyjności województwa lubelskiego.

Całkowita wartość Umowy obejmuje środki finansowe, które Województwo Lubelskie zamierza przekazać w zarządzanie Lubelskiemu Regionalnemu Funduszowi Rozwoju w ramach Deklarowanych środków, określone są na kwotę 154.325.260,04 PLN.

W ramach projektu oferujemy zwrotne instrumenty finansowe – pożyczki.

Umowa została zawarta na okres 10 lat.

Skip to content