Pożyczka inwestycyjna w szczegółach:

Przeznaczeniem tej oferty jest finansowanie realizowanych przez pożyczkobiorcę przedsięwzięć, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub papierów wartościowych.

  • kwota do 3 000 000,00 złotych,
  • okres finansowania: okres zwrotu inwestycji do 120 miesięcy,
  • karencja w spłacie: do 6 miesięcy,
  • minimalny wkład własny: od 0%,
  • prowizja za udzielenie: od 0%,
  • oprocentowanie: określone komunikatem Komisji Europejskiej (C 14/6 z dn. 19.01.2008 r.)

Dla kogo? Podmioty z sektora MŚP działające w województwie lubelskim, realizujące przedsięwzięcie inwestycyjne.

Skip to content