Pożyczka konsolidacyjna w szczegółach:

Cel finansowania to poprawienie płynności przedsiębiorstw zwłaszcza pod względem oddziaływań pandemii COVID-19 i uwolnienie dodatkowych środków finansowych poprzez konsolidację zobowiązań. Pożyczka konsolidacyjna sprawi, że wysokość miesięcznej raty będzie zdecydowanie niższa, wobec czego łatwiej o zachowanie płynności finansowej. Wiele zobowiązań i wiele rat to nie tylko obciążenie finansowe, ale również spory problem organizacyjny. Dodatkowym walorem tego rozwiązania jest możliwość dobrania dodatkowej gotówki do konsolidowanych zobowiązań na cele bieżące wskazane przez przedsiębiorcę.

  • kwota: do 3 000 000 złotych,
  • okres finansowania: do 120 miesięcy,
  • karencja w spłacie: do 6 miesięcy,
  • prowizja za udzielenie: od 0%
  • oprocentowanie: określone komunikatem Komisji Europejskiej (C 14/6 z dn. 19.01.2008 r.)

Dla kogo? Podmioty z sektora MŚP działające w województwie lubelskim.

W jakim celu? Spłata zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w innych bankach celem poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa, dodatkowe środki na dowolny cel do 25% konsolidowanej kwoty zadłużenia.

Co można sfinansować? W szczególności: spłata zobowiązań w innych bankach i instytucjach finansowych, limity w rachunkach, kart kredytowe, kredyty i pożyczki inwestycyjne, leasingi,

Skip to content